Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)


Indlæser

DAFF dommer - Basiskursus - Tilst


Dato og tid

Søndag d. 5. marts 2017 kl. 09:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 23:00

Sted

Tilst Skole
Tåstumvænget 8
8381 Tilst

Arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Dommerudvalget
+45 70262316
du@daff.dk

Basiskursus

Formål
Primært for helt nye dommere. Således beder vi dommere med mere end to års erfaring om at
undlade at deltage på disse.

Forudsætninger: Ingen, ud over interesse for at dømme football.

Kursets opbygning
Kurset er opbygget som klasseundervisning med praktiske elementer undervejs. Det forventes at deltagerne aktivt tager del i undervisningen, ved
at løse opgaver, udføre praktiske øvelser samt bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere får udleveret en regelbog og en dommermanual.
Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at bestå kurset kræves at man deltager hele dagen og at man består en mindre
test.

Teoretisk niveau
Kurset er introduktion til reglerne og dommergerningen. Der bliver givet en overordnet gennemgang af reglerne og fl ere elementer af
dommergerningen bliver forklaret. Følgende ting gennemgås på kurset:
• Introduktion til regelbogen
• Gennemgang af grundlæggende regler
• Gennemgang af U12/U14 regler
• Gennemgang af dommeruniformen
• Introduktion til dommermanualen
• Gennemgang af grundlæggende mechanics for alle positioner
• Udarbejdelse af kamprapporter mm.

Undervisere
DAFF dommere

Praktisk information
Kurset varer 8 timer. Det forventes at man deltager hele dagen.

Tilmelding
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes. Kurset er gratis for medlemmer af klubber, der har betalt DAFFs dommerafgift for 2016 samt for dommere uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt tilmelde 10 deltagere per kursus.

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Dommerudvalget
+45 70262316
du@daff.dk