Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)

DAFF Intro - Amerikansk Fodbold


Dato og tid

Lørdag d. 26. januar 2019 kl. 15:00 til Søndag d. 27. januar 2019 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 23:55

Sted

BGI Akademiet
Gramvej 3
8783 Hornsyld

Arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Malene Kolmos Bennetsen
+45 27126612
mk@daff.dk

Formål

Kursets formål er at give den nye træner indblik i trænergerningen. Kurset er en introduktion til trænergerningen, hvor der lægges vægt på de grundlæggende værktøjer, som en træner har brug for.

 Der vil være en gennemgang af de forskellige po­sitioner med tilhørende øvelser, introduktion til taktik og playbook, og meget mere.

Kurset er udelukkende teoretisk.

 

Uddannelsens opbygning

Kurset foregår over én weekend, som primært be­står af undervisning med tilhørende gruppearbej­de. Det forventes, at kursisten er aktiv deltagende.

 

Teoretisk niveau

Kurset giver træneren en indføring i, hvad det vil sige at være en træner. Træneren skal opnå en be­vidsthed om de forskellige træningsprincipper på et grundlæggende niveau.

 

Praktisk information

Pris: 2.500 kr. pr. deltager ved tilmelding inden d. 6. januar. Prisen inkluderer kost og logi.

Det forventes, at træneren deltager aktivt. Det er obligatorisk at deltage på hele kurset.

 

Tilmelding

Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når be­talingen er modtaget.

Tilmeldingsfristen er d. 14. januar 2019 - ved tilmelding inden 6. januar 2019 er prisen 2.500 kr. Ved tilmelding efter 6. januar er prisen 3.500 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

 

Sted og tid

D. 26.-27. januar 2019

BGI Akademiet
Gramvej 3
8783 Hornsyld

 

Afbud

Afbud før d. 15 januar 2019 kan ske uden beregning. Ved afbud mellem d. 15. januar 2019 og 21. januar 2019 op­kræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter d. 21. januar 2019 opkræves 100 pct. af deltagergeby­ret.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Malene Kolmos Bennetsen
+45 27126612
mk@daff.dk