Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)

DAFF QB Positionskursus


Dato og tid

Lørdag d. 2. marts 2019 kl. 10:00 til 20:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 22. februar 2019 kl. 23:50

Sted

BGI Akademiet
Gramvej 3
8783 Hornsyld

Arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Malene Kolmos Bennetsen
+45 27126612
mk@daff.dk

Formål
Kursets formål er at give træneren et dybdegåen­de indblik i quarterback positionen.
Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktik.

 

Uddannelsens opbygning
Kurset er et en-dags kursus, som består af un­dervisning, med tilhørende gruppe arbejde.Det forventes at kursisten er aktiv deltagende.

 

Teoretisk niveau
Kurset giver træneren en indføring i de tekniske og taktiske kompetencer der kræves for at spille quarterback.

 

Praktisk niveau
Der vil være en gennemgang af øvelser og teknik­ker, som kan bruges i både den daglige træning og kamp. Her vil også være en dybdegående instruktion i kasteteknik ved hjælp af videoevalu­ering.

 

Praktisk information
Pris: 850 kr. pr. deltager ved tilmelding inden d. 18. februar 2019. Prisen inkluderer forplejning.
Det forventes, at træneren deltager aktivt. Det er obligatorisk at deltage på hele kurset.

  

Tilmelding
Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de personer, der tilmeldes.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” princippet, og tilmeldingen er gældende, når betalingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist: D. 22. februar 2019 – ved tilmel­ding inden d. 15. februar 2019 er prisen 850 kr. Ved tilmelding efter d. 15. februar 2019 er prisen 1.050 kr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldte nok.

 
Sted og tid

Lørdag d. 2. marts 2019, fra kl. 10-20

Underviser: Kasper Skyum

BGI Akademiet
Gramvej 3
8783 Hornsyld 


Afbud

Afbud før 18. februar 2019 kan ske uden bereg­ning. Ved afbud mellem 18. februar 2019 og d. 25. februar 2019 opkræves 50 pct. af deltagergebyret. Ved afbud efter 25. februar 2019 opkræves 100 ct. af deltagergebyret.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)
Malene Kolmos Bennetsen
+45 27126612
mk@daff.dk